Chakra & Kundalini Yoga

yellow-chakras-man-large-2

Chakra & Kundalini Yoga vil indeholde både en teoretisk og en praktisk del, hvor vi vil gå i dybden og arbejde med chakra´erne. Holdet vil indeholde en kort præsentation af et chakra med en fin integration af fysiologisk og psykologisk viden efterfuldt af yoga og meditation.
Du vil få givet information og øvelser i hvordan du afbalancere det enkelte chakra.

Kom med på opdagelse i kroppen og få øget din selvbevidsthed

Her er en udtalelse fra en tidligere kursists oplevelse af workshopsene:
“Jeg har deltaget i Christinas workshop omkring de 8 Chakra og vil på det varmeste anbefale, at give sig selv den gave. Det som overraskede mig mest var, hvor meget hvert Chakra betyder for hvordan jeg havde det, og det jeg troede jeg havde gemt væk, var alligevel i kroppen – så for mig betød deltagelsen starten på en indre rejse, som jeg ikke vidste hvor førte mig hen. Den bevisthed omkring at forstå formålet med hvert Chakra, gjorde for mig, at jeg nu meget bedre kan forstå hvert chakras formål og deres kraft. Og nu ved jeg hvor betydningsfuldt hvert Chakra er for min livskvalitet. Christinas undervisning er livsbekræftende og hun deler meget gerne ud af sine erfaringer, er super kompetent til at følge de oplevelser deltagerne har fra gang til gang til dørs med gode anbefalinger til, hvilke værktøjer man selv kan benytte hvis man vil arbejde videre”.
Betina Holmberg, Direktør.

Kom med på opdagelse i kroppen og få øget din selvbevidsthed

Kort om chakra´erne:
1. chakra handler om jordforbindelse, overlevelse, sikkerhed, tryghed, materielle forhold med bolig og økonomi og om retten til at være, at eksistere her på jorden. Med et 1. chakra i ubalance vil ens fundament og eksistensberettigelse være usikkert og der vil grundlæggende være en angst for fremtiden. 

2. chakra handler om at føle, kreativitet, seksualitet, spontanitet, forandringer, livsglæde og dine behov og ønsker. Med et 2. chakra i ubalance kan du have det svært med at være med dine følelser og udtrykke dine behov og ønsker og at være kreativ og i flow.
3. chakra handler om din personlige viljestyrke, handlekraft, mod, selvsikkerhed, selvværd, vitalitet og indre styrke. Når 3. chakra ikke er i balance kan der som kompensering for de manglende nævnte egenskaber opstå overdreven kontrol, manipulation og magtmisbrug.
4. chakra er hjertecenteret og handler om ubetinget kærlighed, medfølelse, tilgivelse, venlighed, (selv)accept, rummelighed, forståelse og neutralitet. “Jeg” udskiftes med “vi” og der er en dybere sammenhørighedsfølelse. Et 4. chakra i ubalance er karakteriseret ved had, sorg, vrede, bitterhed, selvcentrering, ensomhed, forventer gengældelse, skuffelse, lukkethed, manglende evne til at modtage og at indgå i relationer.
5. chakra er halschakraet og er center for kommunikation; udtrykke sig åbent og kreativt, at kunne tale sin sandhed fra sit hjerte og sine drømme, tro, tillid, bro mellem tanke og følelse. Når 5. chakra er i ubalance er ens selvudtryk hæmmet, du får ikke vist hvem du virkelig er og du er påvirkelig overfor andres meninger. Kritik og fordømmelse.

6. chakra er center for sansningen af det ikke fysiske, for vores ekstra sensoriske perception (klarsyn, telepati, clairvoyance mv), intuition, klarhed og at kunne se de bagvedliggende mønstre, dyb visdom, fokus og koncentration. Et 6. chakra i ubalance er karakteriseret ved tankemylder, forvirring, ubeslutsomhed og isolation.
7. chakra handler om spiritualitet, ren væren, healing, forbindelsen mellem vores venstre (feminine) og højre (maskuline) side, hengivelse, tillid til livet. Et 7. chakra i ubalance er karakteriseret ved isolation, lidelse, et ønske om ikke at være her.
8. chakra er auraen, vores elektromagnetiske felt. Auraen fungerer som en beholder for vores energi. En stærk aura giver god beskyttelse mod negativ energi og sygdomme.

Skriv et svar